Project instroom pabo

Sinds 1 augustus 2015 gelden er bijzondere vooropleidingseisen voor de pabo. Dit betekent dat iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aantonen of ze over voldoende kennis beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Bijvoorbeeld door het maken van de landelijke toelatingstoetsen die de pabo’ s aanbieden.

Leerlingen die havo-examen hebben gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis hoeven voor dat vak of die vakken geen toelatingstoets te maken. Voor natuur & techniek geldt dat een leerling aan de kenniseis voldoet als hij of zij recent eindexamen heeft gedaan in natuurkunde of biologie. Mbo studenten dienen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek een landelijke toelatingstoets voor de pabo te maken.