Handleiding docent

Introductie

Deze handleiding is ontwikkeld voor alle docenten die werken met het leerprogramma LesTV Pabo.

Het bevat een complete beschrijving van de inhoud, vorm en werkwijze.

Aangeraden wordt om de handleiding, voor aanvang van het leerprogramma, door te lezen.